Публикуване на туристически обяви

Попълнете полетата ясно, точно и грамотно на КИРИЛИЦА, за да могат посетителите да разберат точно какво предлагате или какво търсите.

Добавяйте обявите си в правилната категория. Ако липсва категория, касаеща туристическия пазар, можете да я предложите за включване.

Използвайте полето Цена за улеснение на търсещите.

Ако желаете снимка в обявата, изпратете я на нашият e-mail адрес. Снимките да не са по-големи от 1 MB.

Всяка безплатна обява се публикува за срок от 30 дни.
За публикуване за по-продължителен период, VIP позиция или друга форма на агресивно присъствие, моля вижте раздел РЕКЛАМА.

Нова обява
Публикуват се само обяви, свързани с туризма, туристическите обекти, работещите в сферата на туризма и любителите на туризма и свободното време. Всяка безплатна обява се публикува за срок от 30 дни.
Не се публикуват оферти за настаняване.
Полетата в червено са задължителни.
ПРЕДЛАГА ТЪРСИ
Категория:
Заглавие на обявата:
Кратко описание на обявата до 150 знака
Цена:
Ако е необходимо, въведете цена; без интервали и препинателни знаци
Текст на обявата:
Съдържание на обявата до 2400 знака. Дължина:
Информация за подателя
Моля, попълнете Вашите координати за връзка
Фирма или име:
E-mail:
Телефон:
URL:
(http://...)
Населено място:

  
Туристически обекти по ЗТ

средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища

места за настаняване
- пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи

заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове

места за упражняване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност

плажове

ски-писти

центрове и места за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги: балнеоложки, спортни, развлекателни и др.

музеи, резервати, паметници на културата и на историческото наследство, културни институти

национални паркове, природни паркове, резервати, поддържани резервати, защитени местности и природни забележителности

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Добавяне
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА