Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие
Дата: 2015-03-10

На 11 март, сряда, от 11.00 часа, в прес клуб БТА ще се състои пресконференция на фондация Екоцентрик, на тема: Представяне на проекта: Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие

В рамките на проекта, фондация ЕкоОбщност, сдружение Клуб приятели на природен парк Врачански Балкан, сдружение Екомисия ХХІ век, сдружение ГЕУМ, сдружение Зелени Балкани и народно читалище Бъдеще сега 2006, с водещ партньор фондация Екоцентрик, ще работят за изграждането на единна съвременна уебплатформа и на „знак за качество“ за неформално образование за устойчиво развитие.

Проектът обхваща цяла България и през април, май и юни 2015 година предстои провеждането на шест регионални срещи във Враца, Ловеч, Варна, Пловдив, с. Гудевица и София с участието на всички заинтересовани страни.

Участници:

  1. Анелия Павлова - сдружение Зелени Балкани, гр. Пловдив
  2. Донка Калчева - народно читалище Бъдеще сега 2006, с. Гудевица, смолянско
  3. Дима Котева и Любомира Колчева - фондация ЕкоОбщност, гр. София
  4. Красимира Аскерова - сдружение ГЕУМ, гр. Варна
  5. Христина Банчева и Александра Димитрова - фондация Екоцентрик, София
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Новини | Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА