Национален ден на целувката
Дата: 2005-01-14

Днес, 14 януари е националният ден на целувката!

Ако не зарадваш някого с тази новина, няма да ти върви в тия работи поне 7 години!

Тестът е проведен докрай от личен опит. След четири дни някой ще ти се признае в любов! Някой, който наистина те обича!!!

ТА Сънлайт Травел

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Празници и панаири | Национален ден на целувката
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА