Семинар "Енергийната ефективност в Република България - законова рамка и перспективи"
Дата: 2005-01-27

Семинар "Енергийната ефективност в Република България - законова рамка и перспективи"

Семинарът се провежда на 27 януари 2005 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в сградата на Българската стопанска камара, ул. Алабин 16-20, зала 102.

Целта е да бъдат представени приетите подзаконови нормативни актове към Закона за енергийната ефективност, както и да се предложат практически насоки за разработване на проекти за финансиране в областта на енергийната ефективност.

Семинарът е свързан с изпълнението на Комуникационната стратегия на Република България. Организатори са Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, съвместно с Европейския институт, Българската стопанска камара и радио "Нова Европа".

Участието в семинара е безплатно.

Можете да потвърдите своето участие до 25 януари 2005 г. на тел.: 932 09 30, г-жа Силвия Тодорова silvia@bia-bg.com

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Празници и панаири | Семинар "Енергийната ефективност в Република България - законова рамка и перспективи"
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА