Богоявление в Долна баня
Дата: 2005-01-06

Ежегоден местен празник на гр. Долна баня, свързан с Богоявление и Йорданов ден.

Организатори:

  • Читалище "Рила"
  • Църковно настоятелство

тел.: 07120/ 2121

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Празници и панаири | Богоявление в Долна баня
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА