Сурваки в Солник
Дата: 2005-01-01

Провеждат се ежегодно на 1 януари в село Солник, Община Долни чифлик.

Рано сутринта на първия ден от годината домовете се посещават от сурвакари. Те изричат пожелания за здраве и берекет.

За информация:

Ивелина Апостолова
тел.: 05142/ 25 07

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Празници и панаири | Сурваки в Солник
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА