Общински сурвакарски празник в гр. Радомир
Дата: 2005-01-14

Традиционните игри на сурвакарските групи от общината се провеждат ежегодно в град Радомир и селата Копаница, Друган, Дрен, Долна Диканя, Извор, Радибош.

За информация:

Искра Петрунова 0777/ 33 17

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Празници и панаири | Общински сурвакарски празник в гр. Радомир
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА