Кукерски игри в с. Борец, Брезовско
Дата: 2005-02-05

Кукерски игрите игри се организират от Народно читалище "Лъч" село Борец, община Брезово.

Координати за връзка: 03191/ 30 10
E-mail: oba_brezovo@abv.bg 

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Празници и панаири | Кукерски игри в с. Борец, Брезовско
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА