V Национален клавирен конкурс - Плевен
Дата: 2005-02-05

Петият Национален клавирен конкурс за изпълнение на творби от руски композитори се организира от отдел Култура към община Плевен.

Координати за връзка: 064/ 881 320, 881 200
GSM 0898 656 168

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Празници и панаири | V Национален клавирен конкурс - Плевен
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА