Най-отличилата се фирма в VI рамкова програма на Европейския съюз
Дата: 2007-01-31

Награда за най-успешна и отличила се фирма в Шеста рамкова програма на ЕС получи Сирма Груп. Призът беше връчен от Даниел Вълчев, заместник министър-председател и министър на образованието и науката на лансираща конференция по повод Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

След връчването на наградата, Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп заяви, че освен Онтотекст Лаб, в VII рамкова програма ще участват Сирма Медия и Сирма Солюшънс. Компанията обмисля сериозни инвестиции и партньорства с водещи световни лидери и има потенциал за развитие в областите образование, информационни и комуникационни технологии, биотехнологии и семантичен уеб.

В рамките на сесията за информационни и комуникационни технологии, Атанас Киряков, ръководител на лаборатория Онтотекст, Сирма Груп представи „Сирма Груп - опитът на най-успешната софтуерна фирма в 6РП, планове за 7РП и презентация на семантична търсачка за новини”. Презентацията включваше демонстрация “на живо” на интерактивните потребителски интерфейси върху над един милион новини – корпус от най-значимите международни новини за последните 5 години. Киряков покани присъстващите да разгледат и се убедят в предимствата и уникалните възможности на модула CORE на платформата за семантично анотиране и търсене KIM на ontotext.com, където е предоставена демонстрационна версия върху корпус от 200 000 новини.

Конференцията беше открита в присъствието на:

  1. г-н Даниел Якоб, зам. генерален директор, генерална дирекция Изследвания в европейската комисия
  2. Н.Пр. Майкъл Хъмфри, посланик на постоянното представителство на Европейската комисия в България
  3. г-н Фердинанд фон Вайе, културно аташе към посолство на Германия в България, Председателство на ЕС

Присъстваха много депутати, шефове на дирекции за европейско сътрудничество, представители на бизнеса и академичните среди.

През втория ден на конференцията ще се разискват финансовите и правни аспекти при участието в седма рамкова програма с тематични сесии – сигурност, енергия и околна среда и пр.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | БОРСИ | ФОРУМ |
Туристически обяви | Празници и панаири | Най-отличилата се фирма в VI рамкова програма на Европейския съюз
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА